Degrees

MS    Mathematical Finance         University of Southern California                  

MS     Economics                          State University of New York, Buffalo           

MS     Mathematics                       Indian Institute of Technology, Mumbai         

©